Archiwa kategorii: Inwestycje Alternatywne

Inwestycje w grunty rolne jako inwestycja alternatywna.

Cena ziemi rolnej jako inwestycji alternatywnej.

Cena gruntów jako inwestycji alternatywnej , które mogą i są wyłączane z produkcji rolnej na poziomie gminy a więc tereny w klasie bonitacyjnej 4-6, położone w odległości do 60 km od centrów miast z możliwym dostępem do pobliskich mediów oraz szlaków komunikacyjnych wzrastała w ciągu ostatnich 8 lat około 20% rok do roku co jest świetnym wynikiem w porównaniu z lokatami czy funduszami inwestycyjnymi.

Ziemia podzielona na klasy bonitacyjne w różnych swoich aspektach stanowiła „materiał” do realizacji własnych celów. Państwowe Agencje zarządzające gruntami ( w 1989 roku większość gruntów rolnych w Polsce należała do Państwa) prowadziły regularną sprzedaż ziemi i ta trafiła do obrotu przez rolników oraz prywatnych inwestorów jako inwestycje alternatywne.

Rynek obrotu ziemią wyraźnie podzielił się na sektor produkcji rolnej oraz sektor inwestycji przekształceniowych jako inwestycje alternatywne. Ziemia w Polsce jest podzielona na klasy bonitacyjne, które determinują jej przydatność w procesie produkcji rolnej lub procesie inwestycyjnym. Klasy od 1 do 3 to ziemia podlegająca szczególnej ochronie prawnej mającej zachować jej produkcyjny charakter i nie można jej bardzo potraktować jako inwestycję alternatywną.

Klasy 4-6 traktowane, jako nieużytki w kontekście produkowania żywności stały się doskonałym miejscem do przeprowadzania procesów inwestycyjnych jako inwestycje alternatywne, które zamieniałyby ten rodzaj gruntów w pełni zagospodarowane grunty pod zabudowę.

Ten proces możliwy na poziomie gminy spowodował, że w ostatnich latach niezwykle modne stało się nabywanie gruntów jako inwestycje alternatywne na terenach oddalonych niedaleko centrów miast w klasie bonitacyjnej 4-6 celem jej przekształcenia i generowania zysków od wzrostu wartości będącego następstwem dokonanych przekształceń.

Historia ziemi rolnej jako inwestycji alternatywnej

Polska historia powojenna rynku nieruchomości gruntowych i możliwość inwestowania w nie jako inwestycji alternatywnej zaczyna się de facto od 1989 roku, kiedy to odzyskaliśmy niepodległość.

Wcześniej po zakończeniu II wojny światowej reforma rolna z 1946 roku „ustawiła” na najbliższe 50 lat sposób podziału nabywania i obrotu gruntami w myśl socjalistycznego podziału dóbr. W tym czasie posiadanie ziemi pod kątem inwestycji alternatywnej straciło na znaczeniu, gdyż w centralnie sterowanej gospodarce w praktyce było to praktycznie niemożliwe.

Natomiast w krajach zachodu ziemia była ciągle przedmiotem pożądania, obrót nią należał do zajęć prestiżowych, był też znakomitym sposobem na budowanie majątku jako inwestycja alternatywna.

Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę ruszył w naszym kraju proces obrotu ziemią i można było inwestować w nią jako w inwestycję alternatywną. Na początku te inwestycje alternatywne były chaotyczne, koniunkturalne i powiązane z przestarzałymi przepisami prawa. Jednakże w roku 2004, kiedy Polska łączyła się ze strukturami Europejskimi funkcjonowało już pełne unormowanie obrotem ziemią i jako inwestycje alternatywne stały się bardzo istotną alternatywą do innych inwestycji.

Od momentu wejścia Polski do struktur UE ziemia rolna jako inwestycja alternatywna przyniosła stopę zwrotu na poziomie 331% bez konieczności podejmowania działań mających na celu jej ulepszenie. Okazało się, że taka inwestycja alternatywna jest dzisiaj najbardziej poszukiwanym Aktywem inwestycyjnym na czas kryzysu i nie tylko.

Ograniczona podaż ziemi rolnej jako inwestycji alternatywnej powoduje stały wzrost jej wartości ponad inflację i odporność na załamania koniunktury rynkowej. Dalsze zmiany w prawie powodują ułatwienia w obrocie gruntami jako inwestycji alternatywnej . Co jest cechą ogólnej tendencji do liberalizacji tego sektora rynku.

Ziemia jako inwestycje alternatywne

Ziemia to najstarszy składnik majątku ludzi cywilizowanych. Od pradawnych czasów ludzie walczyli o ziemię jako inwestycje alternatywne, zdobywali terytoria i gromadzili jej zasoby. Ten, kto miał ziemię jako inwestycje alternatywną, miał władzę, zysk i bezpieczeństwo.

Dzisiaj ziemia jako inwestycje alternatywne to nadal bardzo poszukiwany „towar”. Ziemia jako inwestycja alternatywna w czasach ekonomicznej zawieruchy stała się Aktywem numer 1, dającym poczucie bezpieczeństwa, jest też świetną lokatą kapitału. Posiadanie gruntów jako inwestycje alternatywne w swoich zasobach majątkowych to nie tylko moda, ale również prestiż posiadania.

Nasza planeta to 1 494 000 ha ziemi. Dużo? Niby tak, ale tak naprawdę w miarę wzrostu populacji staje się coraz mniejsza. Codziennie zmniejsza się wielkość areału „przypadająca” na pojedynczego człowieka.

Jak widać mamy tendencje do „kurczenia” się dostępnej dla pojedynczego człowieka ziemi jako inwestycji alternatywnej .

To się stale pogłębia, co powoduje, że ziemia jako inwestycje alternatywne staje się towarem coraz bardziej deficytowym i pożądanym. Ten, kto ma ziemię jako inwestycję alternatywną może być spokojny o wzrost jej znaczenia i wartości w najbliższych latach.

6 Niezbędnych Warunków Wysokodochodowej Inwestycji w Grunty Rolne jako Inwestycji Alternatywnej.

1.Lokalizacja – Specjaliści szacują, że w najbliższej dekadzie grunty rolne jako inwestycje alternatywne, które uzyskają najwyższe stopy zwrotu to działki położone w odległości od 20 do 60 km od centrów dużych miast. Jest to stały już trend związany z postępującą migracją na przedmieścia oraz tendencją do poszukiwania „własnego miejsca na Ziemi”.

2.Dojazd - Obok naszej inwestycji alternatywnej powinna przebiegać trasa dojazdowa do centrum pobliskiego dużego miasta. Dzięki temu zyskujemy podwyższone zainteresowanie przyszłych nabywców, dla których wygoda komunikacyjna jest zawsze jednym z najwyższych priorytetów.

3.Klasa Gruntu – Warunkiem koniecznym jest zakup gruntu rolnego jako inwestycji alternatywnej w klasie bonitacyjnej IV-VI, dzięki czemu mamy możliwość dokonywania zmian w fizycznych i prawnych jego aspektach (np. podział, wystąpienie o warunki zabudowy) już na poziomie gminy w której znajduje się nieruchomość i skokowe podniesie jej wartości.

4.Walory krajobrazowe – klienci poszukują zazwyczaj takich miejsc gdzie zapewnione są walory przyrodnicze: zalesienia, cisza, dobre nasłonecznienie, walory terenowe: zbiorniki wodne, rzeki, urozmaicony teren (pagórki) jak również indywidualny charakter pojedynczej działki – widoki, bliskość terenów chronionych itp.

5.Dostęp do mediów – niezwykle istotną cechą dobrej inwestycji gruntowej jako inwestycji alternatywnej jest dostępność do podstawowych mediów w pobliżu gruntu lub bezpośrednio na nim. Rzutuje to bardzo mocno na prędkość rozwoju okolicy a co za tym idzie na wzrost wartości cen gruntów w danej okolicy.

6.Sposób finansowania – dla inwestora jednym z kluczowych elementów jest sposób finansowania takiej inwestycji alternatywnej co wpływa bezpośrednio na osiągane zyski. Oczywiście Ci inwestorzy co korzystają z dźwigni finansowej osiągają najwyższe stopy zwroty z inwestycji.

Jaki potencjał wzrostu mają grunty rolne jako inwestycje alternatywne w najbliższych latach.

Jednym z powodów, że grunty rolne jako inwestycje alternatywne w Polsce będą dalej drożeć jest ich niedoszacowanie w stosunku do cen gruntów w Europie. Obecnie średnia cena gruntu jako inwestycja alternatywna w Polsce stanowi tylko 48% średniej ceny gruntu w Europie.
Brytyjska firma konsultingowa Savills opublikowała ostatnio raport „International Farmland Focus 2012”. Podaje w nim, że wzrost cen ziemi rolnej w Polsce w latach 2002-2010 (ok. 380 proc.) był nawet trochę poniżej średniej światowej (400 proc.). Daleko nam również do Rumunii, gdzie w tym samym okresie cena ziemi wzrosła o 1817 proc., czy Węgier, w których podrożała o 800 proc.
Kolejnym elementem który spowoduje dynamiczny wzrost wartości ziemi jako inwestycji alternatywnej w Polsce jest rok 2016. W tym roku zostaną zniesione ograniczania w nabywaniu ziemi przez cudzoziemców. Co spowoduje znacznie większe zainteresowanie zakupem ziemi jako inwestycji alternatywnej w Polsce przez cudzoziemców w celach inwestycyjnych jak i rolniczych.

„Inwestycje w nieruchomości to nie tylko najlepszy, najszybszy, ale przede wszystkim jedyny sposób aby stać się bogatym” Theodore Roosevelt

Inwestowanie w Grunty Rolne jako Inwestycje Alternatywne.

Od 1992 roku kiedy oficjalnie zaczęto wyceniać ziemię w Polsce jej cena systematycznie rośnie nawet w czasach kryzysu i rynkowej dekoniunktury i świetnie nadaje się jako inwestycja alternatywna.

Poniżej wykres wzrostu wartości ziemi rolnej oraz ziemi rolnej inwestycyjnej.

Inwestycje Alternatywne

Inwestycje Alternatywne

Od 2004 roku grunty rolne jako inwestycje alternatywne przez ostatnie 8 lat podrożały o 293% (linia niebieska), natomiast ziemia rolna inwestycyjna (linia czerwona), ta która nas interesuje podrożała aż o 455% (linia czerwona)

Na taki wzrost cen tej inwestycji alternatywnej mają wpływ poniższe czynniki:

 1.Grunty jako inwestycje alternatywne to dobro ograniczone i jako takie nie jest podatne na manipulacje rynku a jego ceny systematycznie wzrastają. Taniej nigdy już nie będzie.

 2.Ograniczona podaż – ludzi ciągle przybywa natomiast ilość gruntów rolnych jako inwestycja alternatywna ciągle się zmniejsza

 3.Dzięki jej ograniczonej ilości, jest dobrem luksusowym a inwestycje w nią są prestiżowe.

 4.Zwiększające się zainteresowanie inwestycjami w grunty rolne jako

inwestycją alternatywną

szczególnie w dobie dekoniunktury i kryzysów.

 5.Zmiany prawne np. po wejście Polski do Unii Europejskiej nastąpił skokowy wzrost

cen gruntów rolnych jako inwestycji alternatywnej.

 6.Rozwój budownictwa jednorodzinnego co powoduje zamianę coraz większych ilości ziemi rolnej wokół miast na tereny budowlane

 7.Możliwość kreacji wartości dodanej przez np. uzyskanie warunków zabudowy, podział gruntu itp. i skokowe podniesie wartości naszej alternatywnej inwestycji

 8.Grunty rolne jako inwestycja alternatywna , cieszą się dużym zaufaniem społecznym

 9.Ziemia od wieków jest podstawowym składnikiem budowania majątku.

 10.Taka Inwestycja alternatywna nie wiąże się z wysokimi kosztami obsługi jak również nie jest wymagana specjalistyczna wiedza.

 11.Taka Inwestycje alternatywne są doskonałym aktywem do budowania majątku na emeryturę lub posagu gdzie tylko upływ czasu bez naszych działań może nam przynieść bardzo wysokie zyski

 12.Swój kawałek ziemi jest zawsze w cenie.

 13.Ceny gruntów jako

inwestycje alternatywne

są w Polsce niedoszacowane w stosunku do cen ziemi w krajach Europejskich.